Cho thuê nhà mặt phố Bạch Mai Hai Bà Trưng: 85M2 X 2.5 tầng, MT 4m, G  (17) 14:08 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Phố Vọng Hai Bà Trưng: 30M2 X 2 tầng, MT 3m, Giá  (13) 14:24 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Trãi Thanh Xuân: 33M2 X 1 tầng, MT 3.2m,  (15) 14:37 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Giáp Nhất Thanh Xuân: 50M2 X 2 tầng, MT 6m, Giá.  (16) 11:37 | 15/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Vương Thừa Vũ Thanh Xuân: 52M2 X 1 tầng, MT 4m, G  (25) 11:05 | 16/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Quan Nhân Thanh Xuân: 80M2 X 3 tầng, MT 4m, Giá.  (20) 11:30 | 14/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Lương Bằng Đống Đa: 50M2 X 3.5 tầng, MT 7  (22) 11:23 | 16/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Yên Hòa Cầu Giấy: 75M2 X 5.5 tầng, MT 4.5m, Giá.  (24) 14:04 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Trương Định Hoàng Mai: 100M2 X 3 tầng, MT 6.5m, G  (24) 11:37 | 16/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Triệu Việt Vương Hai Bà Trưng: DT 115M2 X 7 tầng,  (20) 14:43 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu đầu Bờ Hồ Hoàn Kiếm: DT 80M2 X 2 tầng, M  (18) 14:34 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bún Ba Đình: DT 50M2 X 3 tầng, MT 6m, Giá.  (37) 11:32 | 16/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Thái Hà Đống Đa: DT 230M2 X 1 tầng, MT 12m, Giá.  (34) 14:56 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Than Ba Đình: DT 150M2 X 3 tầng, MT 6m, Giá  (19) 14:51 | 06/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Chánh Cầu Giấy: DT 45M2 X 2 tầng, MT 6, 5m  (20) 11:14 | 16/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Trần Thái Tông Cầu Giấy: DT 50M2 X 7 tầng, MT 4.  (21) 17:26 | 12/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Lương Bằng Đống Đa: DT 70M2 X 5 tầng, MT  (17) 14:08 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Khánh Toàn Cầu Giấy: DT 40M2 X 4 tầng, MT  (20) 11:20 | 16/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Đội Cấn Ba Đình: DT 45M2 X 5.5 tầng, MT 5.5m, Giá  (31) 14:47 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Xã Đàn Đống Đa: DT 50M2 X 4 tầng, MT 4m, Giá.  (24) 14:20 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Chùa Láng Đống Đa: DT 80M2 X 5 tầng, MT 8m, Giá.  (27) 11:26 | 16/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Trần Đăng Ninh Cầu Giấy: DT 45M2 X 3 tầng, MT 4m  (26) 17:39 | 12/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Trần Đăng Ninh Cầu Giấy: DT 45M2 X 3 tầng, MT 4m  (10) 18:55 | 29/07/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ HÀNG BÚN BA ĐÌNH: DT 50M2 X 3TẦNG, MT 6M, GIÁ.  (28) 11:42 | 16/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ KHÂM THIÊN DỐNG ĐA: DT 85M2 X 1TẦNG, MT 5.5M, G  (34) 14:32 | 18/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ HUỲNH THÚC KHÁNG ĐỐNG ĐA: DT 90M2 X 6TẦNG, MT 5  (34) 12:00 | 16/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ CẦU GIẤY CẦU GIẤY: DT 50M2 X 4TẦNG, MT 3.8M, GI  (31) 11:08 | 16/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ KHƯƠNG THƯỢNG ĐỐNG ĐA: DT 70M2 X 3TẦNG, MT 7M,  (29) 11:24 | 16/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ TRẦN KHÁT CHÂN HAI BÀ TRƯNG: DT 70M2 X 4TẦNG, M  (30) 14:48 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông Hoàn Kiếm: DT 150M2 X 2 tầng, MT 4.5m,  (31) 17:16 | 12/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Cá Hoàn Kiếm: DT 70M2 X 2 tầng, MT 4m, Giá.  (27) 13:42 | 13/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Gà Hoàn Kiếm: DT 60M2 X 2.5 tầng, MT 3.6m,  (20) 17:20 | 12/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Ô Chợ Dừa Đống Đa: DT 40M2 X 5 tầng, MT 4m, Giá.  (21) 14:05 | 06/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Giấy Hoàn Kiếm: DT 60M2 X 1 tầng, MT 4m, Gi  (22) 10:13 | 09/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG ĐỐNG ĐA: DT 60M2 X 4TẦNG, MT  (27) 13:48 | 13/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ NGUYỄN HỮU HUÂN HOÀN KIẾM: DT 55M2 X 3TẦNG, MT  (25) 10:17 | 09/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ NGUYỄN THÁI HỌC BA ĐÌNH: DT 40M2 X 1TẦNG, MT 10  (24) 13:29 | 30/07/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ QUÁN THÁNH BA ĐÌNH: DT 55M2 X 4TẦNG, MT 3.5M, G  (28) 14:00 | 18/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ BÀ TRIỆU HOÀN KIẾM: DT 60M2 X 1TẦNG, MT 5M, GIÁ  (30) 14:57 | 18/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ THÁI THỊNH ĐỐNG ĐA: DT 500M2 X 3.5TẦNG, MT 10M,  (21) 09:48 | 08/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ HÀNG VÔI HOÀN KIẾM: DT 50M2 X 5TẦNG, MT 4.5M, G  (29) 10:34 | 09/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ Ô CHỢ DỪA ĐỐNG ĐA: DT 100M2 X 5TẦNG, MT 4.5M, GIÁ  (24) 14:23 | 29/07/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ TRẦN DUY HƯNG CẦU GIẤY: DT 50M2 X 4TẦNG, MT 4M, G  (29) 11:20 | 15/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ NGUYỄN VĂN CỪ LONG BIÊN: DT 100M2 X 1TẦNG, MT 10  (40) 11:29 | 15/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ KIM MÃ BA ĐÌNH: DT 80M2 X 5TẦNG, MT 7M, GIÁ.  (41) 13:09 | 13/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ BẠCH MAI HAI BÀ TRƯNG: DT 100M2 X 5TẦNG, MT 5M,  (23) 11:42 | 15/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ CHÙA BỘC ĐỐNG ĐA: DT 62M2 X 5TẦNG, MT 4M, GIÁ.  (39) 15:55 | 07/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ TRẦN DUY HƯNG CẦU GIẤY: DT 82M2 X 5TẦNG, MT 4, 5M  (41) 17:09 | 12/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ QUAN HOA CẦU GIẤY: DT 50M2 X 4, 5TẦNG, MT 5M, GIÁ  (11) 14:05 | 15/07/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ PHỐ HUẾ HAI BÀ TRƯNG: DT 80M2 X 2TẦNG, MT 5M, GIÁ  (40) 15:02 | 07/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ PHỐ CHÙA BỘC ĐỐNG ĐA: DT 50M2 X 4TẦNG, MT 4M, GIÁ.  (35) 17:17 | 12/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ PHỐ CHÙA LÁNG ĐỐNG ĐA: DT 62M2 X 4TẦNG, MT 4M, GIÁ.  (40) 11:19 | 03/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ BÁN ĐẢO LINH ĐÀM HOÀNG MAI: DT 110M2 X 1TẦNG, MT 12M, GI  (20) 14:37 | 15/07/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ PHỐ NGUYÊN HỒNG ĐỐNG ĐA: DT 90M2 X 3TẦNG, MT 5M, GIÁ.  (18) 15:20 | 07/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ PHỐ TRẦN QUANG DIỆU ĐỐNG ĐA: DT 40M2 X 5TẦNG, MT 5M, GIÁ  (12) 15:55 | 25/07/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ NGUYỄN CÔNG CHỨ HAI BÀ TRƯNG: DT 60M2 X 1TẦNG, M  (13) 15:00 | 25/07/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ GIANG VĂN MINH BA ĐÌNH: DT 60M2 X 4TẦNG, MT 4M,  (19) 13:33 | 13/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ NGUYỄN TRÃI THANH XUÂN DT: 80M2 X 2TẦNG, MT 10M,  (42) 17:27 | 12/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ VĂN CAO BA ĐÌNH: DT 90M2 X 2TẦNG, MT 4, 5M, GIÁ.  (16) 11:35 | 03/08/2017 Hà Nội
CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ MẠC THÁI TỔ CẦU GIẤY: DT 35M2 X 1 TẦNG, MT 5M,  (15) 09:49 | 12/07/2017 Hà Nội
 Trang: 1 2  »
bán nhà mặt phố
Bán biệt thự liền kề
» Các tin mới up
Nhỉnh 5 tỷ có ...
5.500.000.000 VND
3 loại đồng ...
0.000.000 VND
THỦ TỤC LÀM ...
1.000.000 VND
Bán nhà mặt ...
9.500.000.000 VND
Bán nhà Khương ...
3.000.000.000 VND
CHO THUÊ NHÀ ...
80.000.000 VND
CHO THUÊ NHÀ ...
56.000.000 VND
CHO THUÊ NHÀ ...
80.000.000 VND
CHO THUÊ MẶT ...
10.000.000 VND
CHO THUÊ NHÀ ...
54.000.000 VND
Cho thuê nhà ...
57.000.000 VND
Cho thuê nhà ...
80.000.000 VND
Cho thuê nhà N03 ...
56.000.000 VND
Bán nhà cực ...
2.400.000.000 VND
Nhà Trương ...
3.550.000.000 VND
Nhà Đại Từ, ...
2.800.000.000 VND
Rất cần bán ...
4.600.000.000 VND
Lê Thanh Nghị ...
3.750.000.000 VND
Cần tiền, rất ...
2.000.000.000 VND
Thiết kế cực ...
3.550.000.000 VND
Ngõ cực đẹp, ...
1.900.000.000 VND
Ô tô tránh, KINH ...
3.100.000.000 VND
Vị trí cực ...
7.400.000.000 VND
  • RSS rss taiday.net Hỗ trợ: taiday_net Hotline: 091783.6226 ĐT: 04.6675.1025
  • Copyright © 2008 Taiday.net. All right reserved
  • Thống kê chung
  • 237 chuyên mục | 156.554 tin | 13.537 thành viên | 3 Online | 598 Khách | 601 Khách xem