Cho thuê nhà mặt phố Xã Đàn Quận Đống Đa: 80m2 X 4 tầng, MT 7m, Giá.  (21) 09:39 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bài Quận Hoàn Kiếm: 100m2 X 2 tầng, MT 7m,  (18) 09:42 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Láng Hạ Quận Đống Đa: 100m2 X 3tầng, MT 7m, Giá.  (35) 09:48 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Thái Phiên Quận Hai Bà Trưng: 150m2 X 2tầng, MT  (34) 09:51 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Lý Đoàn Trần Nghiệp Quận Hai Bà Trưng: 120m2 X 2  (35) 22:36 | 12/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Lý Thường Kiệt Quận Hoàn Kiếm: 70m2 X 1tầng, MT  (43) 09:01 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Ô Chợ Dừa Quận Đống Đa: 35m2 X 4tầng, MT 3.2m, G  (28) 09:12 | 11/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Tôn Thất Tùng Quận Đống Đa: 40m2 X 1tầng, MT 4m,  (28) 09:07 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Lê Thanh Nghị Quận Hai Bà Trưng: 146m2 X 1tầng,  (27) 09:14 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Ô Chợ Dừa Quận Đống Đa: 20m2 X 3tầng, MT 3m, Giá  (20) 11:04 | 09/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn CHí Thanh Quận Đống Đa: 50m2 X 3.5tầng, M  (25) 09:16 | 11/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Lê Đại Hành Quận Hai Bà Trưng: 75m2 X 2tầng, MT  (34) 22:00 | 12/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Xã Đàn Quận Đống Đa: 32m2 X 3tầng, MT 4m, Giá.  (13) 08:55 | 31/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Triệu Việt Vương Quận Hai Bà Trưng: 112m2 X 1tần  (45) 09:17 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Đinh Tiên Hoàng Quận Hoàn Kiếm: 60m2 X 3tầng, MT  (38) 22:09 | 12/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Phố Huế Quận Hai Bà Trưng: 80m2 X 4tầng, MT 13m  (25) 09:07 | 11/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Buồm Quận Hoàn Kiếm: 100m2 X 1tầng, MT 4m,  (26) 09:28 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Lý Thường Kiệt Quận Hoàn Kiếm: 100m2 X 6tầng, M  (36) 09:22 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Lương Bằng Quận Đống Đa: 90m2 X 6tầng, M  (31) 09:52 | 02/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Khâm Thiên Quận Đống Đa: 100m2 X 2tầng, MT 4.5m  (42) 09:33 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Chùa Bộc Quận Đống Đa: 30m2 X 1tầng, MT 3.5m, G  (35) 09:39 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Lê Đại Hành Quận Hai Bà Trưng: 60m2 X 5T. mt 7m  (42) 09:41 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Thái Thịnh Quận Đống Đa: 80m2 X 3tầng, MT 7m.  (41) 09:44 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Phố Huế Hai Bà Trưng: 52m2 X 3tầng, MT 6m, Giá.  (43) 09:46 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Triệu Việt Vương - Quận Hai Bà Trưng: 150m2 X 3.5  (42) 11:31 | 09/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Hữu Huân Hoàn Kiếm: 80m2 X 3tầng, MT 15m  (42) 09:50 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Quạt Hoàn Kiếm: 44m2 X 2tầng, MT 4m, Giá.  (41) 07:37 | 25/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Xuân Thủy Cầu Giấy: 145m2 X 3tầng, MT 4m, Giá.  (53) 09:54 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Đinh Tiên Hoàng Hoàn Kiếm: 110m2 X 5t, MT5.5m  (91) 09:59 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Láng Hạ Đống Đa: 75m2 X 1tầng, MT 10m, Giá.  (72) 09:03 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Thùng Hoàn Kiếm: 60m2 X 2 tầng, MT 4m, Giá  (64) 13:50 | 23/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu Hoàn Kiếm: 40m2 X 6 tầng, MT 10m, Giá.  (72) 09:02 | 11/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Tô Hiệu Cầu Giấy: 100m2 X 4 tầng, MT 6m, Giá.  (74) 09:08 | 10/12/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Tràng tiền Hoàn Kiếm: 120m2 X 2 tầng, MT 7m.  (58) 07:59 | 25/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bài Hoàn Kiếm: 80m2 X 2 tầng, MT 15m.  (33) 09:46 | 19/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hàng Cót Hoàn Kiếm: 60m2 X 4.5 tầng, MT 10m.  (38) 09:59 | 19/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Phan Chu Trinh Hoàn Kiếm: 64m2 X 7t, mt 7.5m.  (65) 10:36 | 06/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Vũ Phạm Hàm Cầu Giấy: 123m2 X 4 tầng, MT 5.7m.  (81) 13:52 | 29/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Trung yên 3 Cầu Giấy: 105m2 X 5 tầng, MT 5.5m.  (69) 13:48 | 27/09/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Trần Đại Nghĩa Hai Bà Trưng: 75m2 X 6 tầng, MT 4.  (81) 07:15 | 25/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Khang Cầu Giấy: 60m2 X 7 tầng, MT 5m, Giá.  (94) 10:49 | 06/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Lạc Trung Hai Bà Trưng: 75m2 X 4 tầng, MT 4m, Giá  (71) 10:42 | 06/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Tuân Thanh Xuân: 46m2 X 4.5 tầng, MT 4m,  (78) 07:35 | 25/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Lê Thanh Nghị Hai Bà Trưng: 35m2 X 6 tầng, MT 6.2  (82) 07:39 | 25/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Đội Cấn Ba Đình: 70m2 X 6 tầng, MT 6m, Giá.  (95) 09:49 | 02/11/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà lô góc mặt phố Nguyễn Chánh Cầu Giấy: 45m2 X 5 tầng, MT  (92) 12:28 | 24/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Láng Hạ Đống Đa: 60m2 X 5 tầng, MT 8m, Gi  (104) 10:14 | 27/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Huỳnh Thúc Kháng Đống Đa: 80m2 X 1 tầng, MT 7.5  (100) 13:08 | 29/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Thái Hà Đống Đa: 100m2 X 4 tầng, MT 5.5m, Giá.  (97) 12:33 | 24/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Xuân Thủy Cầu Giấy: 60m2 X 1 tầng, MT 5m, Giá.  (83) 07:46 | 25/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Yên Hòa Cầu Giấy: 75m2 X 5.5 tầng, MT 4.5 m, Giá  (82) 07:50 | 25/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Trần Duy Hưng Cầu Giấy: 80m2 X 6 tầng, MT 5 m, G  (76) 12:19 | 28/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Nguyễn Chí Thanh Đống Đa: 100M2 X 6 tầng, MT 10m  (120) 12:41 | 24/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Giảng Võ Ba Đình: 80m2 X 3 tầng, MT 5m, Giá.  (130) 12:22 | 28/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Bùi thị Xuân Hai Bà Trưng: 130M2 X 4 tầng, MT 6m  (82) 10:18 | 27/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm: 120M2 X 2 tầng, MT 10m,  (121) 12:25 | 28/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm:150m2 X 3 tầng, MT 15m, G  (97) 10:25 | 27/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm: 205M2 X 1 tầng, MT 10m,  (119) 10:31 | 27/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm: 60M2 X 2.5 tầng, MT 4m,  (118) 07:02 | 25/10/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Quán Sứ Hoàn Kiếm: 40M2 X 1 tầng, MT 8m, Giá.  (138) 07:55 | 25/10/2017 Hà Nội
 Trang: 1 2 3  »
bán nhà mặt phố
Bán biệt thự liền kề
chungcuirisgardenmydinh
sửa tủ lạnh tại hà nội
» Các tin mới up
Tư vấn quy ...
5.000.000 VND
Nhà Lô Góc, 2 ...
4.400.000.000 VND
Nhà Hiếm, ô tô ...
3.900.000.000 VND
Cho thuê nhà ...
65.000.000 VND
Nhà đẹp Quan ...
7.600.000.000 VND
Nhà Phân Lô, ...
7.500.000.000 VND
Bán nhà đẹp MT ...
13.800.000.000 VND
Tại sao cửa ...
200.000 VND
Ô TÔ, LÔ GÓC, ...
4.350.000.000 VND
Bán nhà ngõ Tân ...
3.900.000.000 VND
Bán nhà ngõ Cự ...
3.950.000.000 VND
Bán nhà mặt ...
3.050.000.000 VND
Bán nhà Tô Vĩnh ...
5.800.000.000 VND
Bán nhà Vương ...
4.450.000.000 VND
Bán nhà đầu ...
4.300.000.000 VND
Bán GẤP nhà ...
6.200.000.000 VND
Bán GẤP nhà, ...
3.300.000.000 VND
Chiếc Đồng ...
0.000.000 VND
Bán nhà trung ...
155.000.000 VND
Hệ thống ...
1.000.000 VND
  • RSS rss taiday.net Hỗ trợ: taiday_net Hotline: 091783.6226 ĐT: 04.6675.1025
  • Copyright © 2008 Taiday.net. All right reserved
  • Thống kê chung
  • 237 chuyên mục | 176.200 tin | 14.788 thành viên | 3 Online | 660 Khách | 663 Khách xem