lê viết quý
lê viết quý 
Bán nhà phố Hồng Mai, 40m, 5 tầng, giá 3.25 tỷ  (9) 08:09 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Văn Cao 50m, 5 tầng, giá 7 tỷ  (10) 08:15 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Cửa Nam 30m, 4 tầng, giá 13.3 tỷ  (10) 08:21 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Nguyễn Khắc Hiếu 50m, 8 tầng, giá 16.5 tỷ  (14) 08:28 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Nguyễn Chánh, 45m, 5 tầng, giá 4 tỷ  (13) 08:35 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Láng Hạ 45m, 4 tầng, giá 4.7 tỷ  (11) 08:42 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Láng Hạ 35m, 3 tầng, giá 11.5 tỷ  (37) 08:53 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Hoàng Cầu 40m, 5 tầng, giá 7.45 tỷ  (33) 08:04 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Giang Văn Minh 55m, 5 tầng, giá 5.4 tỷ  (48) 08:10 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Tôn Đức Thắng 21m, 6 tầng, giá 8.95 tỷ  (48) 08:24 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Hàng Muối 20m, 5 tầng, giá.15.3 tỷ  (44) 07:50 | 18/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Cảm Hội 40m, 4 tầng, giá 7.8 tỷ  (99) 08:32 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Hàng Bông, 25m, 5 tầng, mặt tiền 8m, giá 16, 9 tỷ  (116) 07:03 | 18/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Nguỵ Như Kon Tum 45m, 5 tầng, giá 7.6 tỷ  (64) 08:50 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Lê Trọng Tấn 40m, 5 tầng, giá 2.85 tỷ  (92) 08:25 | 24/10/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Trần Bình, Cầu Giấy 45m, 5 tầng, giá 4.35 tỷ  (88) 10:21 | 15/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Hàng Mắm 25m, 7 tầng, mặt tiền 4.1m, giá 12.9 tỷ  (135) 07:09 | 18/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố hoàng cầu 70m, 5 tầng, giá 12, 5 tỷ  (166) 08:02 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Nguyễn Đình Hoàn 60m, 3 tầng, giá 4.8 tỷ  (155) 08:12 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Ông Ích Khiêm 50m, 3 tầng, giá 3.95 tỷ  (99) 07:34 | 18/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Mai Hắc Đế 27m, 4 tầng, giá 2.7 tỷ  (70) 10:20 | 25/10/2017 Hà Nội
Bán nhà Đê La Thành 30m, 5 tầng, giá 1.95 tỷ  (166) 08:26 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Lê Đại Hành 67m, 6 tầng, giá 22 tỷ  (44) 08:20 | 19/08/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Chùa Bộc 79m, 4 tầng, giá 6, 98 tỷ  (77) 07:55 | 28/10/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Nguyễn Khánh Toàn 40m, 6 tầng, giá 3.35 tỷ  (70) 07:25 | 14/08/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Tây Sơn 45m, 5 tầng, giá 6.5 tỷ  (186) 08:37 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Hàng Mành 4 tầng, giá 12 tỷ  (181) 08:56 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà Mặt phố Hàng Giấy 5 tầng, giá 15.5 tỷ  (130) 08:03 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Lương Đình Của 75m, 3 tầng, giá 7 tỷ  (179) 08:08 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà Đường láng 49m, 5 tầng, giá 4, 8 tỷ  (112) 07:25 | 17/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Nguyễn Khuyến 88m, 3 tầng, giá 10.5 tỷ  (34) 06:49 | 23/06/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Kim Ngưu 50m, 3 tầng, giá 2, 98 tỷ  (53) 08:22 | 19/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Đào Tấn 45m, 4 tầng, giá 5.3 tỷ  (164) 12:31 | 18/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Pháo Đài Láng 50m, 5 tầng, giá 4, 8 tỷ  (71) 09:27 | 30/10/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Hàng Bún 32m, 4 tầng, giá 2.3 tỷ  (41) 08:18 | 24/08/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Đặng Tiến Đông 55m, 5 tầng, giá 5.5 tỷ  (112) 09:10 | 16/09/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Kim Ngưu 45m, 5 tầng, giá 4.8 tỷ  (182) 07:17 | 17/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Hai Bà Trưng 35m, 5 tầng, giá 3.5 tỷ  (146) 12:39 | 18/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt Lê Thanh Nghi 54m, 3 tầng, mặt tiền 4.5m  (43) 10:47 | 20/09/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Trần Khát Chân 35m, 4 tầng, giá 2.85 tỷ  (96) 08:20 | 25/07/2017 Hà Nội
Bán nhà Phố Vọng 35m, 4 tâng, giá 3.85 tỷ  (124) 10:34 | 26/10/2017 Hà Nội
Bán nhà kinh doanh phố Nguyễn Tuân 60m, 6 tầng, giá 12.2 tỷ  (49) 09:00 | 04/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Trích Sài 35m, 5 tầng, giá 10.6 tỷ  (61) 11:11 | 19/07/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Trung Yên 9, 56m2, 4 tầng, giá 13.3 tỷ  (65) 14:41 | 22/08/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Lê Đại Hành 50m, 5 tầng, giá 26 tỷ  (88) 09:28 | 24/07/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Nguyên Hồng 60m, 3 tầng, giá 4.45 tỷ  (56) 09:17 | 13/06/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Vương Thừa Vũ 78m, 3 tầng, giá 7.5 tỷ  (73) 15:54 | 31/07/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Trần Khát Chân 50m, 5 tầng, giá 3.95 tỷ  (67) 10:15 | 07/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Phan Phù Tiên 35m, 6 tầng, giá 13, 6 tỷ  (170) 09:55 | 09/11/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Tuệ Tĩnh 40m, 3 tầng, giá 13 tỷ  (45) 08:07 | 03/10/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Cầu Giấy 80m, 4 tầng, giá 10.5 tỷ  (111) 11:57 | 01/09/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Lạc Long Quân 80m, 4 tầng, giá 13.5 tỷ  (86) 07:36 | 25/08/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Hoàng Quốc Việt 42m, 4 tầng, giá 4, 6 tỷ  (69) 08:11 | 08/11/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Đê La Thành 73m, 4 tầng, giá 4.95 tỷ  (82) 09:30 | 24/07/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Vương Thừa Vũ 55m, 5 tầng, giá 4, 8 tỷ  (68) 06:59 | 27/05/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Hào Nam 68m, 3 tầng, giá 12.5tỷ  (123) 06:16 | 17/06/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Giang Văn Minh 41m, 4 tầng, giá 4 tỷ  (126) 12:43 | 02/06/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Kim Ngưu 24m, 4 tầng, giá 2.5 tỷ  (109) 09:05 | 26/04/2017 Hà Nội
Bán nhà mặt phố Hàng Bún 54m, 3 tầng, MT 15m, giá 35 tỷ  (110) 06:32 | 17/06/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Nguyễn Chí Thanh 29m, 4 tầng, giá 4.25 tỷ  (112) 09:23 | 05/11/2017 Hà Nội
 Trang: 1 2 3  »
bán nhà mặt phố
Bán biệt thự liền kề
» Các tin mới up
Tư vấn quy ...
5.000.000 VND
SIÊU HOT Bán nhà ...
3.000.000.000 VND
NHÀ ĐẸP Thái ...
2.200.000.000 VND
Bán nhà đẹp ...
4.850.000.000 VND
BÁN GẤP Nhà ...
2.300.000.000 VND
HOT HIẾM bán ...
2.500.000.000 VND
HOT Bán gấp nhà ...
2.150.000.000 VND
Bán gấp nhà Xã ...
2.750.000.000 VND
Bán gấp nhà ...
3.800.000.000 VND
Nhà siêu rẻ ...
2.300.000.000 VND
HOT bán gấp nhà ...
2.500.000.000 VND
NHÀ TRƯƠNG ...
2.680.000.000 VND
GIA ĐÌNH CẦN ...
2.630.000.000 VND
GIA ĐÌNH CẦN ...
4.600.000.000 VND
CHÍNH CHỦ, PHỐ ...
2.630.000.000 VND
Gia Đình ĐỊNH ...
2.950.000.000 VND
GIA ĐÌNH TÔI ...
2.950.000.000 VND
PHÂN LÔ GÓC, ...
5.950.000.000 VND
PHÂN LÔ GÓC 50M, ...
5.800.000.000 VND
BÁN GẤP MẶT ...
11.300.000.000 VND
Nhà ngõ 10 Tôn ...
3.700.000.000 VND
Bán nhà mặt ...
13.600.000.000 VND
PHÂN LÔ GÓC 40M, ...
3.900.000.000 VND
  • RSS rss taiday.net Hỗ trợ: taiday_net Hotline: 091783.6226 ĐT: 04.6675.1025
  • Copyright © 2008 Taiday.net. All right reserved
  • Thống kê chung
  • 237 chuyên mục | 170.846 tin | 14.493 thành viên | 1 Online | 503 Khách | 504 Khách xem