Mai Thị Tâm
Mai Thị Tâm 
Ban nha phân lô Hoàng Ngân 63m2x5T chỉ 12.4 tỷ vỉa hè ô tô.  (7) 15:13 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha phân lô Trung Kính 62m2x6T chỉ 15 tỷ thang máy KD.  (6) 15:15 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha phân lô Nguyễn Ngọc Vũ, Hoàng Ngân 65m2x5T chỉ 12.5tỷ vỉa he  (11) 15:16 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha phân lô Mạc Thái Tổ 50/60m2x6T chỉ 14.8 tỷ kinh doanh sầm uấ  (18) 15:16 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha mặt phố Trường Chinh 55m2x5T chỉ 15.5 tỷ kinh doanh sầm uất  (17) 15:28 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban gấp nha phân lô phố Doãn Kế Thiện 50m2x5T chỉ 6.5 tỷ ô tô.  (18) 15:21 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha mặt phố Trấn Vĩ 50m2x4T chỉ 12.8 tỷ kinh doanh sầm uất.  (14) 15:18 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha mặt phố Lê Trọng Tấn 55m2x4T chỉ 16 tỷ kinh doanh sầm uất.  (22) 15:20 | 18/08/2017 Hà Nội
Chu cân bán gâp nhà phân lô Víp phố Kim Mã 60m2x5T chỉ 15.8 tỷ.gara  (16) 15:25 | 18/08/2017 Hà Nội
Chu cân tiên bán gâp nhà Thái Hà, Đông Đa 70m2x4Tchỉ 5.93 tỷ.  (26) 15:26 | 18/08/2017 TPHCM
Ban nhà phân lô Víp phố Duy Tân - Câu Giây 55m2x5T chi 7.8 ty.ô  (27) 15:26 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nhà phân lô Phan Văn Trường quân Câu Giây 38m2x4T chi 5 ty.  (26) 15:27 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha phố Ngọc Hồi Thanh Trì 40 m2 x 4T chi 2.5 ty ô tô tải đỗ  (27) 15:31 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha phố Ngọc Hồi Thanh Trì 40 m2 x 4T chi 2.5 ty ô tô tải đỗ  (27) 15:32 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha Vĩnh Quỳnh Thanh Trì 55m2 x 3T chi 2.5 ty.  (28) 15:35 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha mặt phô Trần Quang Diệu 70m2 x 7T chi 18.8 ty, vỉa hè rộng  (30) 15:36 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha phân mặt phô Kim Ma Ba Đinh 52 m2 x 4T chi 15.5 ty,  (30) 15:39 | 18/08/2017 Hà Nội
Bán Đất phố Trần duy Hưng 110m2 chỉ 14.8 tỷ.ô tô, gara.  (25) 15:40 | 18/08/2017 Hà Nội
MẶT PHỐ - KINH DOANH HIỆU SUẤT KHỦNG ĐANG CHO THUÊ 50TR/THÁNG 70m2, 16  (15) 15:43 | 18/08/2017 Hà Nội
Bán gấp nhà phô Linh Lang quận Ba Đình ô tô kinh doanh đắc địa 55m2,  (25) 15:46 | 18/08/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Xuân Thuy Câu Giây 45m2x4T chi 12.5 ty kD  (33) 09:23 | 17/08/2017 Hà Nội
Ban nha phân lô phô Linh Lang Ba Đinh 50m2x4T chi 10 ty, ô tô.k  (32) 09:24 | 17/08/2017 Hà Nội
Ban nha phân lô phô Vinh Phuc Ba Đinh 55m2x5T chi 9.5 ty, ô t  (36) 09:27 | 17/08/2017 Hà Nội
Ban Biêt Thư MINI phô Câu Diên- Nam Tư Liêm 130m2, 13.2 ty.  (36) 09:29 | 17/08/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Nguyên Trai 40m2 x 5T chi 3.3 ty.  (39) 09:30 | 17/08/2017 Hà Nội
Ban nha phân lô phô Vinh Phuc Ba Đinh 50/60m2x5T chi 9.1 ty,  (38) 09:31 | 17/08/2017 Hà Nội
Ban nha phô Vinh Phuc Ba Đinh 98m2x5T chi 9.8 ty.Cho thuê, oto  (31) 16:16 | 16/08/2017 Hà Nội
Ban gâp nha ngo 109 phô Trương Chinh 42m2 x 5T chi 7.3 ty ô tô  (33) 14:03 | 14/08/2017 Hà Nội
Ban nha phô Phu Diên- Nam Tư Liêm 40m2 x 5tâng chi 3.5 ty,  (28) 15:51 | 12/08/2017 Hà Nội
Ban gâp nha ngo 109 phô Trương Chinh 45m2 x 5T chi 7.4 ty .  (34) 15:51 | 12/08/2017 Hà Nội
An nha măt phô Hoang Quôc Viêt 55m2 x 4T chi 18.5 ty via he  (40) 09:19 | 10/08/2017 Hà Nội
Bán nhà phân lô ngõ phố Nguyên Hồng 45m2x4T chi 8.7 ty.Kinh doanh.  (35) 10:41 | 09/08/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Ngoc Ha Ba đinh 78m2, 19.5 ty via he 6 m.  (30) 10:16 | 07/08/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Đôi Cân Ba đinh 80m2, 19.8 ty via he 5m.  (48) 10:26 | 07/08/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Trich Sai Tây hô 55m2 chi 18 ty kinh doanh.  (49) 21:47 | 06/08/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô quân Thanh Xuân 68 m2x5T chi 12.5 ty, kinh doan  (62) 14:07 | 05/08/2017 Hà Nội
Ban nha phân lô phô Kim Ma Ba Đinh 52/75 m2 x 7T chi 13.5 ty,  (29) 23:48 | 03/08/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Phương Liêt Thanh Xuân 70m2x5T chi 12.7 ty, kin  (61) 11:22 | 30/07/2017 Hà Nội
Ban nha phô Nguyên Thi Đinh 46m2x5T chi 9.3 ty VIP PHÂN LÔ  (70) 11:26 | 30/07/2017 Hà Nội
Ban nha phô Phu Diên- Nam Tư Liêm 55m2 x 4 tâng chi 3.9 ty,  (62) 13:09 | 27/07/2017 Hà Nội
Chu cân tiên bán gâp nhà phô Lê Trọng Tấn 38m2x5 tầng chi 5.5 ty  (69) 13:13 | 27/07/2017 Hà Nội
Bán nhà phô Doan Kê Thiên 50m2x 5T chỉ 7.5 tỷ, ô tô, kinh doanh.  (75) 13:17 | 27/07/2017 Hà Nội
Bán nhà phô Thai Ha 40m2x 4T chỉ 6.9 tỷ, ô tô vong quanh nha  (79) 13:17 | 27/07/2017 Hà Nội
Bán nhà măt phô Nguyễn Khang 45m2x 8T chỉ 14.5 tỷ, ô tô, kinh doanh.  (72) 15:16 | 25/07/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Hô Ha Đinh Thanh Xuân 60m2x 5T chi 6.8ty ô tô  (96) 15:17 | 25/07/2017 Hà Nội
Ban đât phô Vo Chi Công 42m2x4T chi 3.5 ty  (95) 10:24 | 26/07/2017 Hà Nội
Ban nha C4 măt phô Xa Đan 70m2, măt tiên 3.5m chi 9.5 ty.  (94) 17:59 | 23/07/2017 Hà Nội
Ban đât Thi Trân Tram Trôi 40m2, măt tiên 3.5 m, chi 900 triêu  (91) 17:06 | 23/07/2017 Hà Nội
Ban nha phô Nguyên Hoang- Nam Tư Liêm 50m2 x 4T chi 4.6 ty.  (93) 11:17 | 24/07/2017 Hà Nội
Ban đât thô cư ngo phô Lac Long Quân 324m2, măt tiên 7m  (95) 17:07 | 23/07/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Đăng Thuy Trâm, Hoang Quôc Viêt : 58m2, 17.5ty  (98) 15:57 | 20/07/2017 Hà Nội
Ban nha xa Liên Ninh Thanh Tri Ha Nôi 60m2 chi 1.1 ty.ô tô va  (98) 15:45 | 19/07/2017 Hà Nội
Ban biêt thư Mi Ni Nguyên Khanh Toan 110m2x 3T chi 6.7 ty hiêm  (86) 15:35 | 17/07/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Trân Thai Tông- Nguyên Phong Săc 50m2, 13.2 ty  (86) 15:37 | 17/07/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Trân Quôc Hoan : 58m2 x 6T chi 17 ty  (93) 09:48 | 14/07/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Đăng Thuy Trâm- Pham Tuân Tai : 60m2, 17.5 ty  (84) 11:28 | 10/07/2017 Hà Nội
Ban nha măt phô Hoang Văn Thai 110m2x4T chi 17.8 ty qua re  (107) 11:31 | 10/07/2017 Hà Nội
Bán nhà ngo phố Lê Văn Lương 48m2x4T chỉ 8.4 tỷ, kinh doanh sâm uât  (96) 09:46 | 08/07/2017 Hà Nội
Bán nhà phố Hoang Ngân 50m2x4T chỉ 8.5 tỷ, kinh doanh sâm uât.  (85) 00:35 | 07/07/2017 Hà Nội
Bán nhà phô Thái Hà Đống Đa 45m2x4 tầng, chi 5.7 tỷ, Hiêm .  (79) 11:53 | 05/07/2017 Hà Nội
 Trang: 1 2 3 4  »
bán nhà mặt phố
Bán biệt thự liền kề
» Các tin mới up
Nhỉnh 5 tỷ có ...
5.500.000.000 VND
3 loại đồng ...
0.000.000 VND
THỦ TỤC LÀM ...
1.000.000 VND
Bán nhà mặt ...
9.500.000.000 VND
Bán nhà Khương ...
3.000.000.000 VND
CHO THUÊ NHÀ ...
80.000.000 VND
CHO THUÊ NHÀ ...
56.000.000 VND
CHO THUÊ NHÀ ...
80.000.000 VND
CHO THUÊ MẶT ...
10.000.000 VND
CHO THUÊ NHÀ ...
54.000.000 VND
Cho thuê nhà ...
57.000.000 VND
Cho thuê nhà ...
80.000.000 VND
Cho thuê nhà N03 ...
56.000.000 VND
Bán nhà cực ...
2.400.000.000 VND
Nhà Trương ...
3.550.000.000 VND
Nhà Đại Từ, ...
2.800.000.000 VND
Rất cần bán ...
4.600.000.000 VND
Lê Thanh Nghị ...
3.750.000.000 VND
Cần tiền, rất ...
2.000.000.000 VND
Thiết kế cực ...
3.550.000.000 VND
Ngõ cực đẹp, ...
1.900.000.000 VND
Ô tô tránh, KINH ...
3.100.000.000 VND
Vị trí cực ...
7.400.000.000 VND
  • RSS rss taiday.net Hỗ trợ: taiday_net Hotline: 091783.6226 ĐT: 04.6675.1025
  • Copyright © 2008 Taiday.net. All right reserved
  • Thống kê chung
  • 237 chuyên mục | 156.554 tin | 13.537 thành viên | 3 Online | 670 Khách | 673 Khách xem