Việt Hà
Việt Hà 
Cho thuê mặt phố Bạch Mai 76m2, mặt tiền 4m, giá 25 triệu/tháng LH: 09  (17) 14:48 | 06/10/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Huế 23m2, mặt tiền 3.5m, giá 18 triệu/tháng LH: 09894  (8) 14:19 | 06/10/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Bùi Thị Xuân 30m2, mặt tiền 3.5m, giá 20 triệu/tháng  (5) 10:11 | 05/10/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Ngọc Khánh 40m2, mặt tiền 3.3m, giá 30 triệu/tháng LH  (4) 10:42 | 05/10/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Tuân 45m2, mặt tiền 4.5m, giá 22 triệu/tháng L  (12) 20:51 | 28/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Tuân 44m2, mặt tiền 4m, giá 15 triệu/tháng LH:  (17) 20:18 | 28/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Thanh Niên 40m2, mặt tiền 4m, giá 28 triệu/tháng LH:  (8) 15:32 | 27/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Hàng Gà 20m2, mặt tiền 2.5m, giá 18 triệu/tháng LH:  (9) 15:21 | 27/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Ngọc Nại 40m2, mặt tiền 6m, giá 27 triệu/tháng  (11) 18:52 | 26/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Tôn Đức Thắng 110m2, mặt tiền 4m, giá 50 triệu/tháng  (12) 18:32 | 26/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Trãi 35m2, mặt tiền 3.5m, giá 25 triệu/tháng L  (7) 09:29 | 25/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Ngọc Khánh 80m2, mặt tiền 5m, giá 14 triệu/tháng LH:  (8) 08:58 | 25/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Hoàng Văn Thái 120m2, mặt tiền 4m, giá 40 triệu/tháng  (17) 15:29 | 23/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt Phố Vọng 58m2, mặt tiền 5m, giá 40 triệu/tháng LH: 098943  (15) 15:12 | 23/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Siêu 83m2, mặt tiền 5m, giá 38 triệu/tháng LH:  (23) 21:05 | 21/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Hàng Thùng 60m2, mặt tiền 4m, giá 70 triệu/tháng LH:  (26) 20:55 | 21/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Bà Triệu 40m2, mặt tiền 10m, giá 70 triệu/tháng LH:  (24) 21:09 | 20/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Thái Học 30m2, mặt tiền 4m, giá 16 triệu/tháng  (23) 21:16 | 20/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Chùa Bộc 20m2, mặt tiền 3.5m, giá 18 triệu/tháng LH:  (27) 17:52 | 19/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Phạm Ngọc Thạch 100m2, mặt tiền 5m, giá 50 triệu/thán  (23) 16:48 | 19/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Tuân 47m2, mặt tiền 3m, giá 16 triệu/tháng LH:  (19) 20:13 | 10/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Lò Sũ 75m2, mặt tiền 5m, giá 55 triệu/tháng LH: 09894  (13) 20:31 | 10/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Trường Chinh 20m2, mặt tiền 8.5m, giá 20 triệu/tháng  (9) 09:07 | 08/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt Phố Huế 30m2, mặt tiền 3.5m, giá 28 triệu/tháng LH: 09894  (9) 09:21 | 08/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Xã Đàn 60m2, mặt tiền 3.2m, giá 50 triệu/tháng LH: 09  (14) 13:09 | 07/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Thái Học 39m2, mặt tiền 3m, giá 18 triệu/tháng  (11) 13:35 | 07/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Lê Thanh Nghị 33m2, mặt tiền 4m, giá 12 triệu/tháng L  (12) 14:49 | 06/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Trần Đại Nghĩa 70m2, mặt tiền 6m, giá 30 triệu/tháng  (14) 14:25 | 06/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Lê Thanh Nghị 35m2, mặt tiền 6.2m, giá 20 triệu/tháng  (25) 22:22 | 05/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Thái Hà 40m2, mặt tiền 2.8m, giá 25 triệu/tháng LH:  (26) 22:34 | 05/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Tôn Đức Thắng 60m2, mặt tiền 5.5m, giá 45 triệu/tháng  (7) 21:05 | 30/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Khâm Thiên 60m2, mặt tiền 4m, giá 35 triệu/tháng LH:  (8) 21:52 | 30/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Phạm Ngọc Thạch 50 m2, mặt tiền 4.5m, giá 20 triệu/th  (10) 13:18 | 29/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Xã Đàn 36m2, mặt tiền 3.8m, giá 30 triệu/tháng LH: 09  (8) 13:09 | 29/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Bạch Mai cực đẹp 25 m2, mặt tiền 3m, giá 14 triệu/thá  (29) 19:35 | 27/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Lê Đại Hành 18 m2, mặt tiền 4m, giá 13 triệu/tháng LH  (20) 12:37 | 26/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Siêu 35m2, mặt tiền 4.5m, giá 30 triệu/tháng L  (22) 13:33 | 26/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Đào Duy Từ 32m2, mặt tiền 5m, giá 48 triệu/tháng LH:  (22) 13:35 | 26/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Chí Thanh 35m2, mặt tiền 3.5m, giá 17 triệu/th  (33) 19:41 | 27/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Đội Cấn 55m2, mặt tiền 4m, giá 18 triệu/tháng LH: 098  (28) 19:44 | 27/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Lương Thế Vinh 70 m2, mặt tiền 3.5m, giá 15 triệu/thá  (22) 19:48 | 27/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Bạch Mai cực đẹp 37 m2, mặt tiền 3.5m, giá 20 triệu/t  (12) 13:47 | 26/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Đặng Văn Ngữ 100m2, mặt tiền 5m, giá 20 triệu/tháng L  (20) 22:02 | 16/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Bạch Mai 25m2, mặt tiền 3m, giá 10 triệu/tháng LH: 09  (36) 19:52 | 27/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Tôn Đức Thắng 40m2, mặt tiền 5m, giá 30 triệu/tháng L  (37) 22:47 | 05/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Khâm Thiên 60m2, mặt tiền 5m, giá 40 triệu/tháng LH:  (25) 19:56 | 27/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt bằng Linh Đàm 45m2, mặt tiền 5m, giá 19 triệu/tháng LH:  (17) 15:31 | 11/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Quan Nhân 80m2, mặt tiền 4m, giá 27 triệu/tháng LH:  (9) 14:05 | 11/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Hàng Bè 18m2, mặt tiền 5.5m, giá 24 triệu/tháng LH:  (9) 08:13 | 10/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Triệu Việt Vương 30m2, mặt tiền 3m, giá 25 triệu/thán  (10) 16:05 | 09/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Tôn Đức Thắng rất đẹp diện tích 100m2, mặt tiền 7m giá 60  (9) 09:34 | 08/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Trần Đại Nghĩa diện tích 46m2, mặt tiền 4m giá 45 triệu/th  (7) 09:30 | 08/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Nguyễn Lương Bằng đẹp diện tích 52m2, mặt tiền 5.2m giá 18  (10) 15:44 | 07/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Lê Đại Hành đẹp diện tích 80m2, mặt tiền 5m giá 40 triệu/t  (15) 15:38 | 07/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Nguyễn Chí Thanh DT 35m2, MT 4m giá 35 triệu/tháng  (8) 09:18 | 04/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Nguyễn Trãi đẹp giá 16 triệu/tháng, DT 44m2, MT 3.3m  (15) 16:17 | 03/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Quán Thánh đẹp diện tích 30m2, mặt tiền 4m giá 12 triệu/th  (12) 13:40 | 02/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Đào Duy Từ đẹp DT 30m2, MT 4m giá 28 triệu/tháng  (12) 13:19 | 02/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Đào Duy Từ đẹp DT 30m2, MT 4m giá 28 triệu/tháng  (11) 13:47 | 02/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Tạ Quang Bửu, diện tích 30m2, MT 6m giá 10 triệu/tháng  (12) 09:10 | 01/08/2017 Hà Nội
 Trang: 1 2  »
bán nhà mặt phố
Bán biệt thự liền kề
» Các tin mới up
35m x 4.5 tầng, ...
6.900.000.000 VND
Siêu HOT! Bán ...
2.900.000.000 VND
Bán nhà Điện ...
1.000.000.000 VND
Mặt ngõ phố ...
1.000.000.000 VND
Nhà Đào Tấn ...
1.000.000.000 VND
Bán nhà Xã ...
1.000.000.000 VND
Nhà phố Vũ ...
3.700.000.000 VND
Nhà Phân Lô ...
3.250.000.000 VND
3 BƯỚC ra ...
3.250.000.000 VND
Bán nhà ngõ ...
1.000.000.000 VND
Ô tô kinh doanh ...
5.000.000.000 VND
Bán nhà Phân Lô ...
4.600.000.000 VND
MP Xã Đàn 2 52m ...
1.000.000.000 VND
Bán nhà Láng ...
1.000.000.000 VND
NHÀ ĐẸP PHỐ ...
2.800.000.000 VND
BÁN NHÀ PHỐ ...
5.250.000.000 VND
Bán đất Quan ...
4.700.000.000 VND
Đồng hồ nữ ...
5.000.000 VND
Bán nhà lô góc ...
1.000.000.000 VND
Bán GẤP nhà ...
3.500.000.000 VND
Cho thuê nhà ...
21.000.000 VND
Chỉ Với 4.35 ...
4.350.000.000 VND
Ban Nha Đep, 5 ...
3.200.000.000 VND
Ban Gâp Nha Đep, ...
5.000.000.000 VND
  • RSS rss taiday.net Hỗ trợ: taiday_net Hotline: 091783.6226 ĐT: 04.6675.1025
  • Copyright © 2008 Taiday.net. All right reserved
  • Thống kê chung
  • 237 chuyên mục | 165.768 tin | 14.148 thành viên | 20 Online | 850 Khách | 870 Khách xem