Vũ Hà
Vũ Hà 
Cho thuê mặt phố Trương Định 35m2, mặt tiền 5m, giá 17 triệu/tháng LH:  (6) 14:53 | 06/10/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Bạch Mai 40m2, mặt tiền 4m, giá 20 triệu/tháng LH: 01  (11) 14:22 | 06/10/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Thành Công 40m2, mặt tiền 5m, giá 18 triệu/tháng LH:  (11) 10:27 | 05/10/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Tuân 45m2, mặt tiền 3.8m, giá 15 triệu/tháng L  (11) 10:35 | 05/10/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Hữu Huân 35m2, mặt tiền 3.2m, giá 55triệu/thán  (13) 21:56 | 28/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Hữu Huân 40m2, mặt tiền 6m, giá 45 triệu/tháng  (12) 20:54 | 28/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Bùi Thị Xuân 30m2, mặt tiền 4m, giá 30 triệu/tháng LH  (7) 14:33 | 27/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Đường Láng 60m2, mặt tiền 7.5m, giá 50triệu/tháng LH:  (8) 14:13 | 27/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Hàng Tre 50m2, mặt tiền 4m, giá 35triệu/tháng LH: 012  (11) 17:47 | 26/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Ngọc Khánh 40m2, mặt tiền 3.5m, giá 35triệu/tháng LH:  (12) 17:09 | 26/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Chùa Bộc 22m2, mặt tiền 3.2m, giá 16triệu/tháng LH:  (12) 09:48 | 25/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Trương Định 100m2, mặt tiền 4m, giá 30triệu/tháng LH:  (11) 09:25 | 25/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Phạm Ngọc Thạch 28m2, mặt tiền 3.5m, giá 25triệu/thán  (20) 16:23 | 23/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn An Ninh 90m2, mặt tiền 4.5m, giá 35 triệu/thán  (17) 16:54 | 23/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Bà Triệu 60m2, mặt tiền 3.5m, giá 30 triệu/tháng LH:  (26) 20:31 | 21/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Tôn Đức Thắng 30m2, mặt tiền 3.5m, giá 18 triệu/tháng  (27) 20:16 | 21/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Thị Định 55m2, mặt tiền 3.5m, giá 40 triệu/thá  (20) 21:49 | 20/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Trần Đại Nghĩa 70m2, mặt tiền 4.5m, giá 2100 USD/thán  (21) 21:39 | 20/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Trần Đăng Ninh 40m2, mặt tiền 10m, giá 40 triệu/tháng  (21) 17:04 | 19/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt Phố Vọng 90m2, mặt tiền 6m, giá 18 triệu/tháng LH: 012767  (21) 17:17 | 19/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Vương Thừa Vũ 60m2, mặt tiền 3.5m, giá 18 triệu/tháng  (14) 21:05 | 10/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Hàng Thùng 30 m2, mặt tiền 2m, giá 12 triệu/tháng LH:  (17) 21:03 | 10/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Minh Khai 25m2, mặt tiền 3m, giá 13 triệu/tháng LH:  (7) 09:14 | 08/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Trần Khát Chân 30m2, mặt tiền 4m, giá 25 triệu/tháng  (7) 09:33 | 08/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Minh Khai 30m2, mặt tiền 3.5m, giá 13 triệu/tháng LH:  (19) 19:00 | 07/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Cầu Giấy 35m2, mặt tiền 4.5m, giá 35 triệu/tháng LH:  (17) 19:46 | 07/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Ô Chơ Dưa 40m2, mặt tiền 4.2 m, giá 28 triệu/tháng  (7) 14:15 | 06/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Vọng 58m2, mặt tiền 5m, giá 40 triệu/tháng LH: 012767  (9) 13:57 | 06/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Mai Hắc Đế 18m2, mặt tiền 2.5m, giá 18 triệu/tháng LH  (21) 22:05 | 05/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn An Ninh 25m2, mặt tiền 3.6m, giá 13 triệu/thán  (22) 22:25 | 05/09/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Tây Sơn 70m2, mặt tiền 4.5m, giá 40 triệu/tháng LH:  (7) 22:40 | 30/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Tạ Quang Bửu 25 m2, mặt tiền 3.6m, giá 11 triệu/tháng  (6) 22:44 | 30/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Đại La 90 m2, mặt tiền 4.5m, giá 25 triệu/tháng LH:  (11) 13:14 | 29/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Xuân Thủy 30 m2, mặt tiền 4m, giá 26 triệu/tháng LH:  (10) 12:36 | 29/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Trần Đại Nghĩa 100 m2, mặt tiền 5m, giá 45 triệu/thán  (13) 13:33 | 26/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Đặng Văn Ngữ 48 m2, mặt tiền 3m, giá 13 triệu/tháng L  (15) 13:23 | 26/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Nguyễn Hữu Huân 60m2, mặt tiền 6m, giá 55 triệu/tháng  (12) 13:45 | 26/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Chợ Gạo 70m2, mặt tiền 5m, giá 30 triệu/tháng LH: 012  (16) 15:49 | 25/08/2017 An Giang
Cho thuê mặt phố Vọng 35m2, mặt tiền 4m, giá 10 triệu/tháng LH: 012767  (24) 13:51 | 26/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Đại La 20m2, mặt tiền 2.4m, giá 8 triệu/tháng LH: 012  (25) 20:38 | 24/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Bạch Mai cực đẹp 52m2, mặt tiền 3.2m, giá 30 triệu/th  (22) 13:55 | 26/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Huế cực đẹp 85m2, mặt tiền 4m, giá 3500USD/tháng LH:  (13) 14:51 | 18/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Bạch Mai 85m2, mặt tiền 4m, giá 45 triệu/tháng LH: 01  (31) 20:22 | 24/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt bằng Phố Vọng 30m2, mặt tiền 3m, giá 10 triệu/tháng LH:  (8) 09:11 | 14/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Phạm Ngọc Thạch 28m2, mặt tiền 3.4m, giá 26 triệu/th  (10) 09:15 | 14/08/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt phố Vũ Phạm Hàm 80m2, mặt tiền 4.2m, giá 30 triệu/tháng  (15) 15:55 | 11/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Cầu Giấy đẹp diện tích 50m2, mặt tiền 3.8m giá 55 triệu/th  (8) 15:55 | 07/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Nguyễn Trãi đẹp diện tích 44m2, mặt tiền 3.3m giá 24 triệu  (16) 16:02 | 03/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Trần Duy Hưng rất đẹp diện tích 120m2, MT 5m giá 70 triệu/  (11) 16:50 | 01/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Trần Đăng Ninh đẹp diện tích 45m2, mặt tiền 4m giá 30 triệ  (8) 10:03 | 01/08/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Bạch Mai đẹp diện tích 40m2, mặt tiền 4m giá 20 triệu/thán  (9) 10:58 | 01/08/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà phố Tây Sơn rất đẹp 54m2, 7 tầng, mặt tiền 4m, giá 50tr/t  (13) 09:18 | 24/07/2017 Hà Nội
Cho thuê nhà mặt phố Thái Thịnh đẹp 40m2, mặt tiền 4m, giá 20tr/tháng,  (15) 09:16 | 22/07/2017 Hà Nội
Cho thuê mặt bằng kinh doanh Phố Vọng, diện tích 36m2, mặt tiền 5.5m,  (11) 09:48 | 21/07/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Trần Đại Nghĩa, DT 40m2, MT 4m, giá 20 triệu/tháng  (14) 08:12 | 21/07/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Thái Thịnh DT 40m2, MT 4m, giá 20 triệu/tháng  (13) 18:47 | 20/07/2017 Hà Nội
Cần cho thuê MP Xã Đàn giá 20 triệu/tháng, DT 30m2, MT 2.5m  (14) 18:02 | 20/07/2017 Hà Nội
Cần cho thuê MB kinh doanh Đại La, DT 85m2, MT 4m, giá 30 triệu/tháng  (17) 18:24 | 20/07/2017 Hà Nội
Cần cho thuê MB kinh doanh Trần Đại Nghĩa, DT 45m2, MT 6.5m, giá 28 tr  (12) 18:28 | 20/07/2017 Hà Nội
Cho thuê MP Kim Mã, DT 55m2, MT 5m, giá 14.5 triệu/tháng  (10) 10:04 | 12/07/2017 Hà Nội
 Trang: 1 2  »
bán nhà mặt phố
Bán biệt thự liền kề
» Các tin mới up
Bán nhà Minh ...
2.800.000.000 VND
Bán nhà Thanh ...
2.800.000.000 VND
Bán nhà Bạch ...
2.800.000.000 VND
Bán nhà Điện ...
1.000.000.000 VND
Mặt ngõ phố ...
1.000.000.000 VND
MP Xã Đàn 2 52m ...
1.000.000.000 VND
Nhà Đào Tấn ...
1.000.000.000 VND
Bán nhà Xã ...
1.000.000.000 VND
Bán nhà Láng ...
1.000.000.000 VND
Bán nhà Trần ...
2.800.000.000 VND
Hiếm nhà mặt ...
6.700.000.000 VND
Bán nhà MẶT ...
17.500.000.000 VND
Bán nhà mặt ...
6.300.000.000 VND
Bán MẶT PHÔ ...
6.300.000.000 VND
Cần bán đất ...
8.500.000.000 VND
Bán nhà MẶT ...
6.300.000.000 VND
Bán nhà MẶT ...
6.300.000.000 VND
CHO THUÊ CĂN 2 ...
130.000.000 VND
Tuyển Trưởng ...
50.000.000 VND
Bán nhà Quận ...
2.800.000.000 VND
Tuyển Trưởng ...
15.000.000 VND
Tuyển trưởng ...
15.000.000 VND
Tuyển Giám ...
50.000.000 VND
Tuyển Thực ...
1.000.000 VND
  • RSS rss taiday.net Hỗ trợ: taiday_net Hotline: 091783.6226 ĐT: 04.6675.1025
  • Copyright © 2008 Taiday.net. All right reserved
  • Thống kê chung
  • 237 chuyên mục | 166.430 tin | 14.182 thành viên | 22 Online | 1167 Khách | 1189 Khách xem