rss Tuyển sinh - Tại Đây
Chứng chỉ KẾ TOÀN NGÂN HÀNG - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

15:30 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ KẾ TOÀN NGÂN HÀNG - 0978588927 (ms.Hoài)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Chương trình được thiết kế dành cho các cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Học viên có

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ quản lý điều hành mỏ - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

15:26 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ quản lý điều hành mỏ - 0978588927 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

4.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng đại học - 0978588927

nguyễn thị hoài

15:25 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

2.700.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ an toàn trong môi trường kinh doanh Gas - 0978588927

nguyễn thị hoài

15:25 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ an toàn trong môi trường kinh doanh Gas - ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

1.700.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ Giảng Viên An Toàn Lao Động - 0978588927 (Mss.Hoài)

nguyễn thị hoài

15:24 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ Giảng Viên An Toàn Lao Động - 0978588927 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNGAdd: P603, C6, khối 2, khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà NộiTel: 04 6682 5380 - Fax: 04 6287 3072 Hotline: 0978

4.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ kế toán thuế - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

15:24 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ kế toán thuế - 0978588927 (ms.Hoài)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ 1. Mục tiêu: - Bồi dưỡng cho cán bộ kế toán, kiểm toán, quyết toán thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ nghề nồi hơi - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

15:23 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ nghề nồi hơi - 0978588927 (ms.Hoài)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ an toàn vận hành nồi hơi - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

15:16 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ an toàn vận hành nồi hơi - 0978588927 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 202 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

900.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ nghiệp vụ thư ký văn phòng - 0978588927 (ms.hoài)

nguyễn thị hoài

15:16 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ nghiệp vụ thư ký văn phòng - 0978588927 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 202 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ nghề TIỆN - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

15:15 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ nghề TIỆN - 0978588927 (Hoài)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 202 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ AN TOÀN HÓA CHẤT - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

15:14 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ AN TOÀN HÓA CHẤT - 0978588927 (Hoài)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 202 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

900.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

15:10 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - 0978588927 ...

CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG ---------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội,

1.200.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ nghiệp vụ hành chính văn phòng - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

15:10 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ nghiệp vụ hành chính văn phòng - ...

CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG ____________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

15:09 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ - 0978588927 ...

CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG ____________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ BÀN, BELL, BUỒNG PHÒNG, LỄ TÂN, BẾP - 0978588927

nguyễn thị hoài

15:09 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ BÀN, BELL, BUỒNG PHÒNG, LỄ TÂN, BẾP - ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 202 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ CỬA HÀNG TRƯỞNG KINH DOANH XĂNG DẦU - 0978588927

nguyễn thị hoài

15:09 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ CỬA HÀNG TRƯỞNG KINH DOANH XĂNG DẦU - ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 202 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

3 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG NGẮN HẠN - 0978588927

nguyễn thị hoài

15:08 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ KẾ TOÁN TRƯỞNG NGẮN HẠN - 0978588927

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 202 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm CS2. Đường 3/2, Phường 11, Quận

2.700.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ môi giới bất động sản - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

15:58 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ môi giới bất động sản - 0978588927 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

1.300.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Tìm người dạy làm báo cáo tài chính

Nguyễn Phương Loan

10:21 | 17/01/2017

Tuyển sinh

 Tìm người dạy làm báo cáo tài chính

=== Hiện tại, có rất nhiều kế toán vẫn còn lúng túng, chưa tự tin để lên báo cáo tài chính và xử lý các khoản chi phí để phù hợp với yêu cầu của nhà

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ NGHỀ HÀN - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

16:39 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ NGHỀ HÀN - 0978588927 (Hoài)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà NộiCS2. Đường 3/2, Phường

500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ AN TOÀN LAO ĐỘNG - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

16:33 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ AN TOÀN LAO ĐỘNG - 0978588927 (ms.Hoài)

AN TOAN LAO đỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2.

600.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG - 0978588927

nguyễn thị hoài

16:33 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG - ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

600.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ nghề ĐIỆN - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

16:33 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ nghề ĐIỆN - 0978588927 (Hoài)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ CHỈ HUY NỔ MÌN, THỢ MÌN - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

16:32 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ CHỈ HUY NỔ MÌN, THỢ MÌN - 0978588927 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

3.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - 0978588927 (hoài)

nguyễn thị hoài

16:31 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - 0978588927 ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục tiêu: - Đào tạo và bồi dưỡng những kiến thức về kế toán, kiểm toán để nâng cao hiệu

3.200.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ LỄ TÂN, THƯ KÝ, HÀNH CHÍN, VĂN THƯ - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

16:31 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ LỄ TÂN, THƯ KÝ, HÀNH CHÍN, VĂN THƯ - ...

Lớp học văn thư lưu trữ,lễ tân,văn phòng tại hà nội,hồ chí minh CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG ADD: Phòng 603 Tòa nhà C6 khối 2 – KĐT Mỹ Đình 1 - Từ

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

16:30 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU - 0978588927 (ms.Hoài)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add : P 603 – Nhà C6 Khối 2 –KĐT Mỹ Đình I –Từ Liêm -Hà Nội Tel: 04 6682 5380 – Fax:04 6287 3072 Hotline:

800.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ AN TOÀN LAO ĐỘNG LEO CAO - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

16:06 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ AN TOÀN LAO ĐỘNG LEO CAO - 0978588927 (Hoài)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

600.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ AN TOÀN VỆ SINH - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

16:05 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ AN TOÀN VỆ SINH - 0978588927 (ms.Hoài)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

600.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ nghề cơ khí - 0978588927 (Hoài)

nguyễn thị hoài

16:04 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ nghề cơ khí - 0978588927 (Hoài)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNGAdd: P603, C6, khối 2, khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà NộiTel: 04 6682 5380 - Fax: 04 6287 3072 Hotline: 0978

4.000.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đo bóc khối lượng và Lập dự toán 0985586382

Nguyễn Hà Thu

16:56 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đo bóc khối lượng và ...

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ CS 1: Tòa nhà CT4AX2, KĐT Bắc Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội CS 2: 128 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ

1.400.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Địa chỉ kế toán thực hành uy tín tại Đống Đa- Hà Nội

nguyễn thị lan

13:37 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Địa chỉ kế toán thực hành uy tín tại Đống Đa- ...

Học thực hành kế toán ở đâu tốt nhất Hà Nội=== Bạn đang cần nâng cao kỹ năng kế toán để công việc thuận lợi và dễ dàng hơn=== Bạn đang thiếu chuyên

1 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Dạy kế toán thực tế theo yêu cầu

Nguyễn Phương Loan

09:39 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Dạy kế toán thực tế theo yêu cầu

Nhận dạy kèm kế toán thực tế Hà NộiƯu điểm lớn nhất của việc học thực tế theo phương pháp dạy kèm chính là sai đâu chỉ đấy.Trung tâm thực hành kế

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ nâng ngạch chuyên viên nhà nước - 0978588909

Trần Thị Hoa

09:38 | 16/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ nâng ngạch chuyên viên nhà nước - ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: P603, C6, khối 2, KĐT Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 66824280 – 0978 588 909

10.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Nhận dạy làm báo cáo tài chính

Nguyễn Phương Loan

13:37 | 15/01/2017

Tuyển sinh

 Nhận dạy làm báo cáo tài chính

Bạn đang tìm ngươi dạy làm báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế. Với kinh nghiệm 8 năm làm kế toán, làm dịch vụ kế toán và hướng dẫn kế toán thực

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Đội ngũ gia sư Ngọc Bình uy tín chuyên nghiệp

Lê Hà

10:17 | 15/01/2017

Tuyển sinh

 Đội ngũ gia sư Ngọc Bình uy tín chuyên nghiệp

Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên

90.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Nhận dạy kèm kế toán thực tế HN

Nguyễn Phương Loan

09:45 | 14/01/2017

Tuyển sinh

 Nhận dạy kèm kế toán thực tế HN

Nhận dạy kèm kế toán thực tế - học thực hành tương đương kinh nghiệm 2 nămKinh nghiệm thực tế luôn là yếu tố được các nhà tuyển dụng đề cao đối ...

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Khóa học dạy cắt tỉa rau củ quả chuyên nghiệp nhất HCM, HN- 0946868935

đàm hường

16:49 | 13/01/2017

Tuyển sinh

 Khóa học dạy cắt tỉa rau củ quả chuyên nghiệp ...

BẠN ĐANG CẦN TÌM ĐỊA ĐIỂM HỌC CẮT TỈA RAU CỦ QUẢ NGHỆ THUẬT UY TÍN VÀ NHANH NHẤT? Bạn sẽ dễ dàng kiếm được việc tại các nhà hàng cao cấp nếu ...

1.200.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

KHAI GIANG VA CÂP CHƯNG CHI TIÊNG ANH B1, B2 CHUÂN CHÂU ÂU

Nguyễn Kim Huệ

15:05 | 13/01/2017

Tuyển sinh

 KHAI GIANG VA CÂP CHƯNG CHI TIÊNG ANH B1, B2 CHUÂN CHÂU ÂU

KHAI GIẢNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1, B2 CHUẨN CHÂU ÂU _LH 0978588987 (Ms Huệ_p.đào tạo)CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNGAdd: Phòng 202

10 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Đào tạo và câp chứng chỉ NGHIÊP VU QUAN TRI VĂN PHONG 0978588987

Nguyễn Kim Huệ

15:01 | 13/01/2017

Tuyển sinh

 Đào tạo và câp chứng chỉ NGHIÊP VU QUAN TRI VĂN ...

CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG____________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Nhận dạy kèm kế toán thực tế tại Hà Nội

Nguyễn Phương Loan

09:21 | 13/01/2017

Tuyển sinh

 Nhận dạy kèm kế toán thực tế tại Hà Nội

Nhận dạy kèm kế toán thực tế tại Hà NộiƯu điểm lớn nhất của việc học thực tế theo phương pháp dạy kèm chính là sai đâu chỉ đấy.Trung tâm thực ...

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Muốn theo đuổi ngành dược thì nên học liên thông Cao đẳng dược

nguyen ngoc luong

11:32 | 12/01/2017

Tuyển sinh

 Muốn theo đuổi ngành dược thì nên học liên thông ...

Muốn theo đuổi ngành dược thị nên học liên thông Cao đẳng dược năm 2017 học tại đâu? Đây là câu hỏi thường được mang ra thảo luận trên nhiều nhóm Y

4.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính chỉ với 700k

Nguyễn Phương Loan

08:30 | 12/01/2017

Tuyển sinh

 Hướng dẫn lập báo cáo tài chính chỉ với 700k

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính chỉ với 700kVới 700k, bạn sẽ thành thạo lập bộ báo cáo tài chính sau 1 khóa học.Thời điểm nộp báo cáo tài chính đang

1 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Nhận dạy kèm lập báo cáo tài chính tại HN

Nguyễn Phương Loan

08:27 | 11/01/2017

Tuyển sinh

 Nhận dạy kèm lập báo cáo tài chính tại HN

Nhận dạy kèm lập báo cáo tài chính tại Hà NộiHiện tại, có rất nhiều kế toán vẫn còn lúng túng, chưa tự tin để lên báo cáo tài chínhvà xử lý các khoản

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Thực tập kế toán tại Hà Nội, hỗ trợ chứng từ FREE

nguyễn thị lan

16:52 | 10/01/2017

Tuyển sinh

 Thực tập kế toán tại Hà Nội, hỗ trợ chứng từ ...

Mùa thực tập đã đến, thay vì loay hoay tìm công ty nhận sinh viên thực tập đề hoàn thành bài báo cáo cuối cùng của đời sinh viên, hãy để ATP giúp

1 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Nhận làm dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Nguyễn Phương Loan

09:13 | 10/01/2017

Tuyển sinh

 Nhận làm dịch vụ kế toán tại Hà Nội

Đối với các công ty quy mô nhỏ, chứng từ phát sinh ít, việc thuê dịch vụ kế toán sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với thuê kế toán làm cố định.Với 8 năm

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Địa chỉ học kế toán trên chứng từ thực tế tại Hà Nội

nguyễn thị lan

14:24 | 09/01/2017

Tuyển sinh

 Địa chỉ học kế toán trên chứng từ thực tế ...

Học kế toán trên chứng từ thực tế uy tín tại Hà Nội Bạn là 1 kế toán viên nhưng kinh nghiệm thực tế còn ít ỏi, bạn muốn tham gia lớp học kế toán tổng

1 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Nhận dạy kèm kế toán tại nhà tại Hà Nội

Nguyễn Phương Loan

08:42 | 09/01/2017

Tuyển sinh

 Nhận dạy kèm kế toán tại nhà tại Hà Nội

Nhận dạy kèm kế toán tại nhà tại Hà NộiCuối năm là thời điểm nhảy việc của các kế toán viên, cũng là thời điểm các bạn kế toán cần bổ sung các ...

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Đào Tạo Nghiệp Vụ Lễ Tân, Nghiệp Vụ Quản Trị Khách Sạn, Nghiệp Vụ Buồng

Đào tạo Ngắn hạn (Ms. Hậu)

16:15 | 08/01/2017

Tuyển sinh

 Đào Tạo Nghiệp Vụ Lễ Tân, Nghiệp Vụ Quản Trị ...

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG – QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NGHIỆP VỤ LỄ TÂN – NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNGSẴN SÀNG THEO ĐUỔI ĐAM MÊ NGHỀ NGHIỆP CỦA BẠN TẠI CÔNG TY CP GIÁO ...

3.000.000 VND Khánh Hòa|like Quan tâm Xem thêm »

Nhận làm báo cáo tài chính

Nguyễn Phương Loan

09:59 | 08/01/2017

Tuyển sinh

 Nhận làm báo cáo tài chính

Công ty bạn nhỏ, lượng hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu bào ít nên bạn không thuê kế toán. Hay công ty bạn có kế toán nhưng bạn không tin tưởng vào

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Dạy lập báo cáo tài chính

Nguyễn Phương Loan

10:42 | 07/01/2017

Tuyển sinh

 Dạy lập báo cáo tài chính

Bạn đang tìm ngươi dạy làm báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế. Với kinh nghiệm 8 năm làm kế toán, làm dịch vụ kế toán và hướng dẫn kế toán thực

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ vận hành xe nâng toàn quốc 0973072366

Trần Tiến Đức

00:56 | 07/01/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ vận hành xe nâng toàn quốc 0973072366

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ NGHỀ NGHIỆP Chuyên đào tạo cấp chứng chỉ, liên tục tuyển sinh, hàng tuần Viện Khoa học Giáo dục và Nghề nghiệp xin thông

1.200.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Gia sư Ngọc Bình dạy kèm Văn tại nhà

Lê Hà

10:20 | 06/01/2017

Tuyển sinh

 Gia sư Ngọc Bình dạy kèm Văn tại nhà

Hiện nay, nhiều quý phụ huynh cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc học môn Văn. Nếu như học sinh học giỏi Văn có nghĩa là các em đã tạo dựng

90.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Học tin học văn phòng cấp tốc tại Đống Đa

nguyễn thị lan

10:35 | 06/01/2017

Tuyển sinh

 Học tin học văn phòng cấp tốc tại Đống Đa

Học tin học văn phòng cam kết thành thạo tin học cơ bảnLà nhân viên văn phòng, bạn không thể bỏ qua được các kỹ năng tin học văn phòng. Mọi công việc

1 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên và giảng viên

Anh Tuấn

09:09 | 06/01/2017

Tuyển sinh

 Khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo ...

Không cần học chuyên ngành SƯ PHẠM vẫn có thể làm giáo viên. Đào tạo Giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng NVSP.Hãy

000.000.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Khai giảng lớp kế toán trưởng tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam.

Anh Tuấn

09:09 | 06/01/2017

Tuyển sinh

 Khai giảng lớp kế toán trưởng tại Hà Nội, Hải ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH, HÀ

00.000.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Dạy kèm lên báo cáo tài chính

Nguyễn Phương Loan

08:10 | 06/01/2017

Tuyển sinh

 Dạy kèm lên báo cáo tài chính

=== Hiện tại, có rất nhiều kế toán vẫn còn lúng túng, chưa tự tin để lên báo cáo tài chính và xử lý các khoản chi phí để phù hợp với yêu cầu của nhà

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, SƯ PHẠM DẬY NGHỀ LẤY NHANH-0976 322 302

Phạm Phượng

14:00 | 05/01/2017

Tuyển sinh

 CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, SƯ PHẠM DẬY NGHỀ ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 202 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

2.700.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Dạy kèm kế toán 0968633748

Nguyễn Phương Loan

09:53 | 05/01/2017

Tuyển sinh

 Dạy kèm kế toán 0968633748

Mình nhận dạy kèm kế toán thực tế cho các bạn sinh viên, những người chưa biết gì về kế toán, những người làm kế toán muốn bổ sung thêm các kiến thức

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ MAY CÔNG NGHIỆP - 0973072366

Trần Tiến Đức

22:16 | 04/01/2017

Tuyển sinh

 ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ MAY CÔNG NGHIỆP - ...

Việt Nam ta có thể mạnh về lực lượng lao động nên ngành dệt may, da giầy của Việt Nam khá phát triển so với các nước khác. Các xí nghiệp, xưởng may

2.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

 Trang: 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33  »
» Các tin mới up
Làm sao để ...
18.000 VND
NHÀ MẶT PHỐ ...
11.500.000.000 VND
Bán nhanh nhà ...
4.700.000.000 VND
NHÀ LÔ GÓC VĂN ...
5.600.000.000 VND
Nhà đẹp ...
2.400.000.000 VND
NHÀ NGÕ Ô TÔ ...
4.800.000.000 VND
Nhà đẹp giá ...
2.550.000.000 VND
Nhà lô góc ...
3.400.000.000 VND
Nhà Khâm Thiên ...
3.400.000.000 VND
Chứng chỉ ...
1.500.000 VND
Chứng chỉ an ...
600.000 VND
Chứng chỉ an ...
600.000 VND
Chứng chỉ an ...
3.000.000 VND
Chứng chỉ kế ...
2.800.000 VND
Cuối năm mua ...
380.000 VND
Tìm hiểu ngay ...
3.500.000 VND
Chính chủ, nhà ...
5.000.000.000 VND
Xe máy điện ...
15.600.000 VND
Nha Nguyên Trai, ...
2.260.000.000 VND
Chia sẻ 3 cách ...
100.000 VND
Ban gâp nha Vo Thi ...
6.400.000.000 VND
  • RSS rss taiday.net Hỗ trợ: taiday_net Hotline: 091783.6226 ĐT: 04.6675.1025
  • Copyright © 2008 Taiday.net. All right reserved
  • Thống kê chung
  • 237 chuyên mục | 127.699 tin | 11.416 thành viên | 3 Online | 636 Khách | 639 Khách xem