rss Tuyển sinh - Tại Đây
Chứng chỉ kỹ thuật an toàn vận hành nồi hơi số đt 0976324648

nonghue

16:39 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ kỹ thuật an toàn vận hành nồi hơi số ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ đào tạo vận hành thiết bị nâng số đt 0976324648

nonghue

16:33 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ đào tạo vận hành thiết bị nâng số ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ sơ cấp nghề các loại 0976324648

nonghue

16:30 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ sơ cấp nghề các loại 0976324648

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ đào tạo chỉ huy nổ mìn 0976324648

nonghue

16:26 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ đào tạo chỉ huy nổ mìn 0976324648

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tờ khai hải quan số đt 0976324648

nonghue

16:22 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tờ khai hải quan ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ quản lý điều hành mỏ 0976324648

nonghue

16:15 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ quản lý điều hành ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đấu thầu 0976324648

nonghue

16:11 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đấu thầu 0976324648

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ sư phạm chuyên nghiệp 0976324648

nonghue

16:07 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ sư phạm chuyên ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ an toàn lao động leo cao 0976324648

nonghue

16:01 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ an toàn lao động leo cao 0976324648

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà NộiCS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công tác An Toàn Lao Động

nonghue

16:54 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công tác ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ an toàn vệ sinh

nonghue

16:51 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ an toàn vệ sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ an toàn môi trường kinh doanh xăng dầu 0976324648

nonghue

16:48 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ an toàn môi trường kinh doanh xăng dầu ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà NộiCS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ an toàn môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

nonghue

16:44 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ an toàn môi trường trong kinh doanh khí ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ an toàn phòng cháy chữa cháy 0976324648

nonghue

16:38 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ an toàn phòng cháy chữa cháy 0976324648

LỚP AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông trân trọng thông báo: Khai giảng : Liên tục 02 lớp/tuần Thời gian đào tạo : 02

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ đào tạo về xây dựng 0976324648

nonghue

16:36 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ đào tạo về xây dựng 0976324648

THÔNG BÁOV/V MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO VỀ XÂY DỰNG STT Chương trình học Học phí Thời gian học Lịch khai giảng 1 Nghiệp vụ đấu thầu hướng dẫn thông tư số

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ kê khai tờ hải quan 0976324648

nonghue

16:34 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ kê khai tờ hải quan ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình 0976324648

nonghue

16:31 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ quản trị kho hàng 0976324648

nonghue

16:25 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ quản trị kho hàng ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ an toàn lao động đầy đủ số đt 0976324648

nonghue

16:19 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ an toàn lao động đầy đủ số đt ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

100.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

THẾ NÀO LÀ CÂN ĐỐI CHUYỀN MAY

Trường Quốc Thảo

15:34 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 THẾ NÀO LÀ CÂN ĐỐI CHUYỀN MAY

KỸ THUẬT CHUYỀN - CHUYỀN TRƯỞNG - TỔ TRƯỞNG * * * * * PHẦN 1: NỘI DUNG ĐÀO TẠOI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG NGÀNH MAY CÔNG

3.900.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

KHAI GIANG VA CÂP CHƯNG CHI TIÊNG ANH B1, B2 CHUÂN CHÂU ÂU

Nguyễn Kim Huệ

11:07 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 KHAI GIANG VA CÂP CHƯNG CHI TIÊNG ANH B1, B2 CHUÂN CHÂU ÂU

KHAI GIẢNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH B1, B2 CHUẨN CHÂU ÂU _LH 0978588987 (Ms Huệ_p.đào tạo)CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNGAdd: Phòng 202

10 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Đào tạo và câp chứng chỉ NGHIÊP VU QUAN TRI VĂN PHONG 0978588987

Nguyễn Kim Huệ

11:13 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Đào tạo và câp chứng chỉ NGHIÊP VU QUAN TRI VĂN ...

CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG____________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử. LH 0969 86 86 44

nguyễn thị huệ

11:33 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử. LH 0969 ...

Mở lớp nghiệp vụ khai hải quan điện tử KHÓA HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHUẨN VNACCS (Ms Huệ: 0969.86.86.44 hoặc 0962.01.98.13) Công ty Cổ phần giáo

3.000.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

Đào tạo kế toán trưởng tại Vũng tàu. LH 0969 86 86 44 (Cô Huệ)

nguyễn thị huệ

11:31 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Đào tạo kế toán trưởng tại Vũng tàu. LH 0969 86 86 ...

Địa chỉ học kế toán trưởng tại Vũng Tàu THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP VÀ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH

3.000.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

Khóa học kế toán tổng hợp cơ bản thực hành từ A- Z. LH 0969 86 86 44

nguyễn thị huệ

11:29 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Khóa học kế toán tổng hợp cơ bản thực hành từ ...

Đào tạo khóa học kế toán tổng hợp cơ bản thực hành NỘI DUNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH (dành cho đối tượng chưa học hoặc quên kiến thức về kế ...

3.200.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính- chứng chỉ Bộ Nội vụ

nguyễn thị huệ

11:26 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên ...

Mở lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính Holine: 0969 86 86 44 (Ms Huệ) Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị Bạn đang làm việc trong cơ quan hoặc đơn

3.600.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

Địa chỉ học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. LH 0969 86 86 44

nguyễn thị huệ

11:16 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Địa chỉ học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên ...

Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Mọi chi tiết xin liên hệ: Holine: 0969 86 86 44 hoặc 0962.01.98.13 (Ms Huệ) Mail:

3.500.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

Địa chỉ học tin học văn phòng tốt tại hà nội

Diệp Chi

09:53 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Địa chỉ học tin học văn phòng tốt tại hà nội

Ngày nay, tin học đã và đang trở thành một trong những kỹ năng tiên quyết đối với sinh viên và những người đi làm. Tuy nhiên, hơn nửa số đó không đáp

800.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ vận hành máy xúc - lh 0987577377

dangtuyetmai

08:15 | 28/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ vận hành máy xúc - lh 0987577377

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHUONG DONG Add: P 603 – Nhà C6 Khối 2 –KĐT Mỹ Đình I –Từ Liêm -Hà Nội Tel: 04 6297 0973 – Fax: 04 6287 3072 Hotline : 0987

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Tuyển thực tập sinh kế toán tại Hà Nội

Nguyễn Phương Loan

23:57 | 27/04/2017

Tuyển sinh

 Tuyển thực tập sinh kế toán tại Hà Nội

ü Bạn đang tìm tài liệu thực tập kế toán?ü Bạn băn khoăn không biết thực tập kế toán ở đâu tốt? Chọn đề tài thực tập điểm cao?ü Bạn muốn thực ...

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

ĐÀO TẠO PHẦN MỀM GERBER ACCUMARK UY TÍN

Trường Quốc Thảo

15:45 | 27/04/2017

Tuyển sinh

 ĐÀO TẠO PHẦN MỀM GERBER ACCUMARK UY TÍN

KHÓA HỌC THIẾT KẾ RẬP - NHẢY SIZE - GIÁC SƠ ĐỒ TRÊN VI TÍNHSỬ DỤNG PHẦN MỀM GERBER ACCUMARK BẢN QUYỀN Hiện nay, ngành may mặc thời trang đang rất

3.900.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

Lớp tin học word excel cho KT văn phòng

Nguyễn Phương Loan

15:10 | 27/04/2017

Tuyển sinh

 Lớp tin học word excel cho KT văn phòng

Là kế toán viên, bạn không chỉ giỏi trong việc xử lý các nghiệp vụ kế toán mà bạn còn phải thành thục các thao tác tin học văn phòng. Tin học văn

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng Chỉ Vận Hành Nồi Hơi Tại Hải Phòng/ 0984328679

chichi

16:25 | 26/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng Chỉ Vận Hành Nồi Hơi Tại Hải Phòng/ ...

0984.328.679 Viện Khoa Học Giáo Dục Và Nghề Nghiệp. Trung tâm đào tạo và dạy nghề Đông Nam Á. Liên tục tổ chức đào tạo và cấp Chứng chỉ vận hành nồi

999.999 VND Hải Phòng|like Quan tâm Xem thêm »

Tuyển nhân viên văn phòng tại long biên

hoangtan

10:06 | 26/04/2017

Tuyển sinh

 Tuyển nhân viên văn phòng tại long biên

TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI LONG BIÊN HÀ NỘI Số lượng cần tuyển : 05 Thời gian làm việc : từ 8h – 17h Làm việc tại văn phòng : tầng 3 – tòa nhà 714

4.000.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Tuyển lái xe tại Đông Anh

hoangtan

10:31 | 26/04/2017

Tuyển sinh

 Tuyển lái xe tại Đông Anh

TUYỂN DỤNG LÁI XE TẠI ĐÔNG ANH Yêu cầu ứng tuyển: Lái xe có bằng lái B2 ,D ,E , giới tinh Nam , tuổi từ 25 – 40 ,có ít nhất 1 năm kinh nhiệm , ưu

6.000.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TẢNG HỌC GÌ LÀM GÌ

Trường Quốc Thảo

09:06 | 26/04/2017

Tuyển sinh

 NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TẢNG HỌC GÌ LÀM GÌ

Khóa Học Thiết Kế Thời Trang Khóa học thiết kế thời trang tại Học Viện Thiết Kế Thời Trang Sài Gòn (Fashion Design Saigon Academy – FDA)giúp học viên

45.000.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

Đi tìm lớp học kế toán tại nhà ở Hà Nội

Nguyễn Phương Loan

08:57 | 26/04/2017

Tuyển sinh

 Đi tìm lớp học kế toán tại nhà ở Hà Nội

--- Chị Loan – 0968 633 748 hiện mình đang làm kế toán cho 7 doanh nghiệp ở hà nội (chưa kể doanh nghiệp đã dạy kế toán và bàn giao xong), gồm dường

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

HỌC VIỆN SÀI GÒN TUYỂN SINH LỚP THIẾT KẾ THỜI TRANG 2D 3D

Trường Quốc Thảo

15:34 | 25/04/2017

Tuyển sinh

 HỌC VIỆN SÀI GÒN TUYỂN SINH LỚP THIẾT KẾ THỜI ...

Trong một xã hội hiện đại và năng động, nghề thiết kế thời trang đang được xem là nghề mới và có vị trí quan trọng trong ngành thời trang. Khi tham

45.000.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, SƯ PHẠM DẬY NGHỀ LẤY NHANH-0976 322 302

Phạm Phượng

14:36 | 25/04/2017

Tuyển sinh

 CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM, SƯ PHẠM DẬY NGHỀ ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 202 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

2.700.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Khai giảng lớp du lịch tại Hà Nội (0979868627 MsDung)

Phạm Thị Thùy Dung

11:53 | 25/04/2017

Tuyển sinh

 Khai giảng lớp du lịch tại Hà Nội (0979868627 MsDung)

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP DU LỊCH 2017-2018. XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NGÀNH DU LỊCH NĂM 2017.

000.000.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Học du lịch ở đâu là tốt nhất

Phạm Thị Thùy Dung

11:32 | 25/04/2017

Tuyển sinh

 Học du lịch ở đâu là tốt nhất

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP DU LỊCH 2017-2018. XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NGÀNH DU LỊCH NĂM 2017.

000.000.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Học trung cấp du lịch tại Hà Nội

Phạm Thị Thùy Dung

11:01 | 25/04/2017

Tuyển sinh

 Học trung cấp du lịch tại Hà Nội

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP DU LỊCH 2017-2018. XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NGÀNH DU LỊCH NĂM 2017.

000.000.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

ATP - Dạy làm kế toán tổng hợp theo thông tư mới

Nguyễn Phương Loan

08:28 | 25/04/2017

Tuyển sinh

 ATP - Dạy làm kế toán tổng hợp theo thông tư mới

Năm 2017 là tâm điểm của những thay đổi trong kế toán, cập nhật những thông tư mới nhất 2017, những luật kế toán mới nhất năm 2017, Kế toán ATP sẽ

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

NHẬN DẠY THIẾT KẾ RẬP QUẦN ÁO THEO MẪU

Trường Quốc Thảo

19:33 | 24/04/2017

Tuyển sinh

 NHẬN DẠY THIẾT KẾ RẬP QUẦN ÁO THEO MẪU

Khóa Học Thiết Kế Rập Công Nghệ May Thiết Kế Rập Nhảy Size Quần Áo NỘI DUNG ĐÀO TẠO:PHẦN I: ĐỌC DỊCH BẢNG TCKT THEO TÀI LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG– Đọc và

3.900.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

09/05/2017 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CHUYỀN MAY SẢN XUẤT

Trường Quốc Thảo

15:29 | 24/04/2017

Tuyển sinh

 09/05/2017 KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ CHUYỀN MAY SẢN ...

KỸ THUẬT CHUYỀN - CHUYỀN TRƯỞNG - TỔ TRƯỞNG * * * * * PHẦN 1: NỘI DUNG ĐÀO TẠOI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG NGÀNH MAY CÔNG

3.900.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

Tìm lớp tin học văn phòng cho kế toán

Nguyễn Phương Loan

08:52 | 24/04/2017

Tuyển sinh

 Tìm lớp tin học văn phòng cho kế toán

Bạn đang tìm khóa học tin học văn phòng cho kế toán? Bạn tự hỏi ở đâu đào tạo tin học văn phòng chuyên kế toán? Bạn muốn tìm khóa học tin học văn

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Dạy làm kế toán trên chứng từ thực tế

Nguyễn Phương Loan

21:48 | 22/04/2017

Tuyển sinh

 Dạy làm kế toán trên chứng từ thực tế

*** LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHƯ THẾ NÀO?Các bạn luôn thắc mắc kế toán tổng hợp là gì? Dưới đây là công việc của kế toán tổng hợp và cũng là tuần tự ...

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Tìm nơi thực tập kế toán tại Hà Nội

Nguyễn Phương Loan

16:34 | 21/04/2017

Tuyển sinh

 Tìm nơi thực tập kế toán tại Hà Nội

ü Bạn đang tìm tài liệu thực tập kế toán?ü Bạn băn khoăn không biết thực tập kế toán ở đâu tốt? Chọn đề tài thực tập điểm cao?ü Bạn muốn thực ...

800.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Học lập trình: 7 thói quen lập trình viên cần để thành công

nhatle

15:21 | 21/04/2017

Tuyển sinh

 Học lập trình: 7 thói quen lập trình viên cần để ...

7 thói quen dưới đây để giúp người học lập trình trở thành 1 lập trình viên thành công, bạn cần phải có kỹ năng, kinh nghiệm và kiến ​​thức kết hợp

3.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THỜI TRANG THÁNG 5

Trường Quốc Thảo

11:40 | 21/04/2017

Tuyển sinh

 NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THỜI TRANG ...

Trong một xã hội hiện đại và năng động, nghề thiết kế thời trang đang được xem là nghề mới và có vị trí quan trọng trong ngành thời trang. Khi tham

45.000.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

Ms Loan - Địa chỉ dạy kèm kế toán tổng hợp tốt

Nguyễn Phương Loan

16:07 | 20/04/2017

Tuyển sinh

 Ms Loan - Địa chỉ dạy kèm kế toán tổng hợp tốt

Mrs Loan 0968 633 748 – trên 8 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp nhận dạy kèm kế toán tổng hợp trên chứng từ công ty của mọi người mang đến hoặc chứng

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Tin học ứng dụng cho kế toán

Nguyễn Phương Loan

08:16 | 20/04/2017

Tuyển sinh

 Tin học ứng dụng cho kế toán

- - - - Kết quả tìm được từ thống kê chính xác của từ khóa google về tin học ứng dụng kế toán gồm những gì? Cho ra kết quả các lớp học tin học văn

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

Học cấp dưỡng, bảo mẫu mầm non/ Cấp chứng chỉ nghề

Lê Luyến

15:52 | 19/04/2017

Tuyển sinh

 Học cấp dưỡng, bảo mẫu mầm non/ Cấp chứng chỉ ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ CẤP DƯỠNG, BẢO MẪU MẦM NON HOTLINE: 0902 86 86 80 (Ms Luyến) EMAIL: luyenlt@giaoducvietnam.edu.vn Đào tạo cấp

2.000.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

20/4/2017 KHAI GIẢNG LỚP VẼ TRÊN VẢI TẠI Q3

Trường Quốc Thảo

15:03 | 19/04/2017

Tuyển sinh

 20/4/2017 KHAI GIẢNG LỚP VẼ TRÊN VẢI TẠI Q3

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC MỚI VẼ TRÊN VẢI THỜI TRANGTrong ngành thời trang và may mặc, ngoài các kỹ thuật tạo họa tiết cho chất liệu vải như in,

3.900.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Lớp học kế toán thực hành tại nhà tốt nhất Hà Nội

Nguyễn Phương Loan

08:28 | 19/04/2017

Tuyển sinh

 Lớp học kế toán thực hành tại nhà tốt nhất Hà ...

Học kế toán tại nhà hiện nay đang có nhu cầu rất cao, lớp học nhằm đáp ứng cho các bạn không có thời gian để đến trung tâm trực tiếp tham gia lớp học

1.200.000 VND Hà Nội|like Quan tâm Xem thêm »

CÁCH TÍNH NHỊP ĐIỆU SẢN XUẤT TRONG CHUYỀN MAY

Trường Quốc Thảo

15:19 | 18/04/2017

Tuyển sinh

 CÁCH TÍNH NHỊP ĐIỆU SẢN XUẤT TRONG CHUYỀN MAY

KỸ THUẬT CHUYỀN - CHUYỀN TRƯỞNG - TỔ TRƯỞNG* * * * * PHẦN 1: NỘI DUNG ĐÀO TẠO I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU KĨ THUẬT TRONG NGÀNH MAY CÔNG

3.900.000 VND TPHCM|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ KẾ TOÀN NGÂN HÀNG - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

13:58 | 18/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ KẾ TOÀN NGÂN HÀNG - 0978588927 (ms.Hoài)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Chương trình được thiết kế dành cho các cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Học viên có

1.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ quản lý điều hành mỏ - 0978588927 (ms.Hoài)

nguyễn thị hoài

13:57 | 18/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ quản lý điều hành mỏ - 0978588927 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

4.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ an toàn trong môi trường kinh doanh Gas - 0978588927

nguyễn thị hoài

13:56 | 18/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ an toàn trong môi trường kinh doanh Gas - ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNG Add: Phòng 603 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội CS2. Đường 3/2, Phường

1.700.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

Chứng chỉ Giảng Viên An Toàn Lao Động - 0978588927 (Mss.Hoài)

nguyễn thị hoài

13:56 | 18/04/2017

Tuyển sinh

 Chứng chỉ Giảng Viên An Toàn Lao Động - 0978588927 ...

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC PHƯƠNG ĐÔNGAdd: P603, C6, khối 2, khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà NộiTel: 04 6682 5380 - Fax: 04 6287 3072 Hotline: 0978

4.500.000 VND Toàn quốc|like Quan tâm Xem thêm »

 Trang: 1 2 3 4 5 6 ... 32 33 34 35 36 37  »
» Các tin mới up
6 tỷ Ba Đình ...
6.000.000.000 VND
6 tỷ Nhà ...
6.000.000.000 VND
Bán nhà ngõ Minh ...
6.800.000.000 VND
Kiên Đất Đẹp ...
32.000.000.000 VND
Bán nhà Tô Vĩnh ...
5.200.000.000 VND
Bán nhà ngõ như ...
5.800.000.000 VND
CẦN BÁN GẤP ...
35.000.000 VND
Hướng dẫn ...
0.000.000 VND
Bán nhà phố Xã ...
12.800.000.000 VND
Bán nhà Biệt ...
10.500.000.000 VND
Bán nhà mặt ...
13.600.000.000 VND
Bán nhà đẹp, ...
12.000.000.000 VND
Bán Nhà đẹp ...
15.800.000.000 VND
Bán nhà mặt ...
9.500.000.000 VND
Bán nhà MT Phố ...
15.300.000.000 VND
Bán nhà Tây Sơn ...
14.500.000.000 VND
Bán nhà mặt ...
11.800.000.000 VND
Bán nhà MT Phố ...
13.000.000.000 VND
Bán nhà Đống ...
9.700.000.000 VND
Bán Liberty 125ie ...
30.500.000 VND
Bán nhà Thái ...
15.500.000.000 VND
Bán nhà Trường ...
4.800.000.000 VND
Bán nhà Kim Mã, ...
21.000.000.000 VND
Bán nhà Thái ...
14.800.000.000 VND
  • RSS rss taiday.net Hỗ trợ: taiday_net Hotline: 091783.6226 ĐT: 04.6675.1025
  • Copyright © 2008 Taiday.net. All right reserved
  • Thống kê chung
  • 237 chuyên mục | 140.464 tin | 12.403 thành viên | 6 Online | 1732 Khách | 1738 Khách xem